TYP ROLETY "A"

Skrzynka montowana na elewacji, prowadnice proste

 • do wysokości wnęki należy doliczyć odpowiedni rozmiar skrzynki (patrz tabela z nawojami)

  H=W+S

 • do szerokości wnęki należy doliczyć prowadnice 2x5,5cm (2x6,5cm w przypadku profila PCV 52mm)

  B=G+11 cm
  B=G+13cm

 • w przypadku zestawu balkonowego do szerokości wnęki drzwi balkonowych "D" dodajemy prowadnice 2x5,5cm (2x6,5cm w przypadku profila PCV 52mm)
 • szerokość wnęki okiennej "G" pozostaje bez zmian - jest szerokością tej rolety B=G+11 cm
  B=G+13cm
TYP ROLETY "B" i "C"

Skrzynka montowana we wnęce okiennej, prowadnice kątowe lub proste

 • ponieważ skrzynka montowana jest we wnęce okiennej wysokość wnęki jest wysokością całkowitą rolety

  W=H

 • szerokość całkowita rolety jest szerokością wnęki

  G=B

 • w przypadku zestawu balkonowego szerokość wnęki drzwi balkonowych oraz szerokość wnęki okiennej są szerokością rolety. Wysokość wnęki drzwi balkonowych oraz wysokość wnęki okiennej są wysokością rolety

gdzie:

 • S - rozmiar (wysokość) skrzynki
 • W - wysokość wnęki okiennej
 • G - szerokość wnęki okiennej
 • P - prowadnice proste,
 • B - szerokość całkowita rolety
 • H - wysokość całkowita rolety
 • D - szerokość wnęki drzwi balkonowych,
 • K - wysokość wnęki drzwi balkonowych
 • C - szerokość rolety na drzwi
 • H1 - wysokość rolety na drzwi
 • H2 - wysokość rolety na okno

W przypadku montażu we wnęce należy upewnić się, że szerokość i wysokość wnęki we wszystkich punktach jest jednakowa. Jeżeli jest różna, należy przyjąć wymiar najmniejszy lub dokonać odpowiedniej korekty otworu.

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej.

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe w każdej rolecie (1,2,3) po stronie lewej lub prawej.

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:

 • w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej,
 • w rolecie nr 2 po stronie lewej lub prawej,
 • w rolecie nr 3 po stronie lewej lub prawej.

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:

 • w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej,
 • w rolecie nr 2 po stronie prawej lub lewej (wykluczając możliwość jednoczesnego zastosowania napędów na środku podziału)

  Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej (przy użyciu rury nawojowej O 40 ).

Rozmieszczenie napędów w powyższym zestawie jest możliwe:

 • w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej,
 • w rolecie nr 2 po stronie lewej lub prawej,
 • w rolecie nr 3 po stronie prawej lub lewej.

  Możliwe jest również zastosowanie wspólnego napędu dla rolet nr 2 i nr 3 po stronie prawej lub lewej (przy użyciu rury nawojowej O 40 ).

Wszystkie rysunki należy wykonywać w widoku od wewnątrz. Przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada, że na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejności od lewej strony do prawej patrząc od wewnątrz pomieszczenia.